กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-282381,3       โทรสาร : 038-275420
   อีเมลล์ : reo13.org@mnre.mail.go.th
ชื่อ-สกุล :   *
ชื่อหน่วยงาน :   *
ที่อยู่ :   *
โทรศัพท์ :   *
โทรสาร :  
E-mail :   *
รายละเอียด :   *
    
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420